Trang chủ » Hội Võ Bị Bắc Cali » Danh Sách Thông Tin, Liên Lạc, Trợ Giúp Ứng Phó Dịch Bệnh COVID-19 Tại Quận Hạt Santa Clara—Kansen Chu | Assemblymember, 25th District

Danh Sách Thông Tin, Liên Lạc, Trợ Giúp Ứng Phó Dịch Bệnh COVID-19 Tại Quận Hạt Santa Clara—Kansen Chu | Assemblymember, 25th District

Thư viện

MỤC LỤC

Danh Sách Thông Tin Về Dịch COVID-19 Cho Hạt Santa Clara

Thưa Quý Đồng Hương:

Kính chúc quý vị và gia đình luôn thân tâm an lạc. Trong thời gian khó khăn này, tôi xin gởi danh sách các thông tin cần kíp và hữu ích cho quý vị khi cần đến. Như thường lệ, văn phòng tôi luôn mở và sẵn sàng giúp đỡ. Xin gọi cho tôi ở số 408-262-2501.

DANH SÁCH CƠ QUAN VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC

CẬP NHẬT THÔNG TIN

Cập nhật thông tin về dịch COVID-19:
https://covid19.ca.gov

Sở Y Tế Tiểu Bang California:
(916) 558-1784;
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx

Sở Y Tế Hạt Santa Clara:
(408) 885-3980;
sccgov.org/sites/phd/DiseaseInformation/novel-coronavirus

HỖ TRỢ TIỀN THẤT NGHIỆP

Sở Phát Triển Việc Làm Hỗ Trợ Tiền Thất Nghiệp:
Tiếng Anh: (800) 300-5616; Tiếng Việt: (800) 547-2058
edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm

Bảo Hiểm Thất Nghiệp Cho Tư Doanh / Nhà Thầu Độc Lập:
edd.ca.gov/disability/Self-Employed.htm

Trợ Giúp Tài Chính Tạm Thời Của Hạt Santa Clara
Và Dịch Vụ Cộng Đồng Thánh Tâm
:
(408) 780-9134;
sacredlovecs.org/covid19

Ngân Hàng Thực Phẩm Second Harvest (Nhận Đồ Ăn Miễn Phí):
(800) 984-3663.
shfb.org;

Nhân viên nói tiếng Anh, tiếng Việt. Có thông dịch viên trực tuyến
4001 N 1st St, San Jose, CA 95134

Quỹ khẩn cấp cho người làm ở nhà:
ofwemergencyfund.org/help

Đường dây trợ giúp của Hạt Santa Clara:
1 (866) 870-7725 (Tiếng Việt)

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ

Cho Vay Nhẹ Lãi Của Sở Quản Lý Tiểu Thương Mại:
(800) 659‐2955;
sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resours

Trợ Giúp Tiểu Thương Mại Sắp Đóng Cửa Hoặc Sa Thải:
916-464-3343;
edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de8714rrb.pdf;
edd.ca.gov/Unemployment/Work_Shared_Program.html

Văn Phòng Thống Đốc Kinh Doanh & Phát Triển Kinh Tế:
(877) 345-4633;
business.ca.gov/coronavirus-2019

Trung Tâm Phát Triển Tiểu Thương Mại Silicon Valley:
(408) 385-9800;
svsbdc.org/index_silicon_valley

Cơ Quan Á CHÂU, Inc.:
(415) 928-5910×137;
asianinc.org/business

HỖ TRỢ TÂM THẦN

Nếu bạn cần hỗ trợ, xin gọi Sở Y Tế Tâm Thần Hạt Santa Clara:
Đường dây không khẩn cấp:
(800) 704-0900 (Tiếng Anh, tiếng Việt và 6 tiếng khác)

Đường dây khẩn cấp:
(855) 278-4204

Sức khỏe Tâm thần Hoa Kỳ:
https://screening.mhanational.org/screening-tools

HỖ TRỢ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH

Đường dây trợ giúp của Hạt Santa Clara:
(800) 799-7233 (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha);
thehotline.org

Tổ chức Maitri:
1-888-862-4874;
maitri.org/contact-us

Tổ chức RAINN
(Chuyên giúp đỡ về vụ hiếp dâm, lạm dụng và loạn luân)
:
(800) 656-4673;
rainn.org

LUẬT DI DÂN

Hiểu biết quyền lợi của người di dân:
immigrantguide.ca.gov/en/covid19/

Nếu bạn cần hỗ trợ, gọi tổ chức SIREN
(Dịch vụ, quyền nhập cư và mạng giáo dục)
:
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha: (408) 453-3003;
Tiếng Việt:(408) 453-3013;
siren-bayarea.org

BÁO CÁO GIAN THƯƠNG TRỤC LỢI

Bán giá cắt cổ là phi pháp ở California.
Hãy báo cáo lên bộ Tư Pháp California
:
(800) 952-5225;
oag.ca.gov/consumers/priceGougingDuringDisasters

CHỐNG TỘI ÁC KỲ THỊ

Nếu bạn chứng kiến hoặc là nạn nhân kỳ thị Á CHÂU, xin báo cáo:
asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate

BỮA ĂN MIỄN PHÍ CHO HỌC SINH

Học Khu Berryessa:
(408) 923-1800;
berryessa.k12.ca.us

Học Khu Milpitas:
(408) 635-2600;
musd.org

Học Khu Santa Clara:
(408) 423-2000;
santaclarausd.org

Học Khu East Side:
(408) 347-5000;
esuhsd.org

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Bạn có thể nhận được bảo hiểm sức khỏe với Covered California:
Tiếng Anh: (800) 300-1506;
Tiếng Việt (800) 652-9528;
CoveredCA.com

Nếu bạn không có bảo hiểm y tế:
Tổ Chức Valley Connection:
“(888) 334-1000;
scvmc.org/contact-us/Pages/Make-an-appointment.aspx

THUẾ

Hạn chót khai thuế Tiểu Bang và Liên Bang
được dời lại 3 tháng đến 15/07/2
0:
(800) 852-5711 (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha);
ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/covid-19/index.html;
irs.gov/coronavirus

DMV

DMV gia hạn đến hết ngày 15/5/20 để tái đăng ký:
(800) 777-0133 (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha);
dmv.ca.gov

VĂN PHÒNG CHÚNG LUÔN LÀM VIỆC

Xin gọi nếu cần giúp đỡ:
Văn phòng địa phương
:
(408) 262-2501;

Văn phòng thủ phủ:
(916) 319-2025;
a25.asmdc.org

Trân trọng,

 

KANSEN CHU
Assemblymember, 25th District

visit my website

send me an email

© 2019 California State Assembly

Capitol Office:
State Capitol
P.O. Box 942849
Sacramento, CA 94249-0025
Tel: (916) 319-2025
Fax: (916) 319-2125

District Office:
1313 N. Milpitas Blvd
Suite 255
Milpitas, CA 95035
Tel: (408) 262-2501
Fax: (408) 262-2512

 

Quốc Kỳ

%d người thích bài này: