Category Archives: Sinh Hoạt

Chính Danh—Bùi Phạm Thành

BTC-DH22

Ban Tổ Chức Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ 22
(buổi họp ngày 6 tháng 10 năm 2019)
Chính Danh có nghĩa là “Gọi tên cho đúng” với một định nghĩa đơn giản là “mỗi sự việc, mỗi người đều phải có đủ các ý nghĩa nêu bởi tên gọi sự việc đó, hay người đó,” thí dụ như cấp chỉ huy phải hành xử trong danh dự, trách nhiệm, và khả năng khi thi hành nhiệm vụ. Người lính phải tuân theo mệnh lệnh của cấp chỉ huy…

Nói chung, thì mỗi người trong xã hội hay tập thể phải hành xử đúng với những giá trị đã được gắn liền, bằng văn bản hay truyền thống, với vị trí mà người đó hiện đang nắm giữ. Chính danh, vì thế không còn là một học thuyết của Nho Giáo đã dùng để phân biệt giai cấp, mà mang ý nghĩa của ông bà ta vẫn nói “Danh chính, ngôn thuận” để cho thấy rằng nếu không có “Chính Danh” thì có dùng bao nhiêu lời nói, lý luận cũng không thể khiến người nghe thuận lòng, đồng ý. Trừ trường hợp đó là lời nói của kẻ độc tài có kèm theo bạo lực thì cho dù không “Chính Danh” người nghe vẫn phải tuân theo để không bị đàn áp, khủng bố, có thể nguy hại đến sinh mạng của cá nhân, gia đình, và thân thuộc, như hiện nay ở trong nước dưới sự cai trị độc đoán và tàn bạo của đảng cộng sản Việt Nam. Nếu phản kháng, không tuân theo thì phải tìm nơi tránh nạn, như trường hợp cả triệu người di tản tránh nạn cộng sản từ Bắc vào Nam năm 1954, rồi thì hàng trăm ngàn người từ Việt Nam di tản ra hải ngoại năm 1975 và tiếp tục hàng chục năm sau đó.

Hiểu như thế chúng ta mới thấy hai chữ “Chính Danh” luôn luôn có giá trị trong xã hội, cũng như trong một phạm vi nhỏ hẹp của các sinh hoạt hội đoàn ở hải ngoại.

Chính Danh, trong nhiều trường hợp, được thể hiện dưới hình thức chọn lựa của quần chúng, là sức mạnh của đám đông, và như thế Chính Danh đồng nghĩa với việc được đa số quần chúng ủng hộ.

Thử lược qua một vài sự kiện trong lịch sử Việt Nam và quốc tế thì sẽ thấy lẽ Chính Danh được biểu dương bằng sự lựa chọn của đám đông, đa số:

  • Hội Nghị Diên Hồng, năm 1284, dưới thời nhà Trần là sự lựa chọn, là sức mạnh của toàn dân Việt Nam để chống lại quân Nguyên Mông xâm lăng bờ cõi. Đây là một sự chọn lựa giữa cái sống và cái chết, giữa tự do và nô lệ.
  • Cuộc di cư của hơn một triệu người từ Bắc vào Nam, năm 1954, là sự lựa chọn của người Việt Nam giữa tự do dân chủ và cộng sản chuyên chế.
  • Trong thời chiến, trước năm 1975, người dân luôn luôn chạy về phía VNCH, đó là sự lựa chọn giữa quốc gia và cộng sản.
  • Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn người miền Nam Việt Nam đã tìm đủ mọi phương tiện để di tản ra ngoại quốc. Đó là sự lựa chọn giữa tự do và cộng sản.
  • Cuộc xuống đường biểu tình của giới trẻ Hồng Kông trong mấy tháng qua là sự lựa chọn giữa Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và đường lối cai trị độc đoán, tàn ác của Trung Cộng.
  • Từ hơn hai chục năm qua, Trung Cộng đã dùng áp lực chính trị và kinh tế để ép buộc hoặc mua chuộc các quốc gia trên thế giới không ủng hộ một quốc gia Đài Loan độc lập. Không được đa số các quốc gia trên thế giới ủng hộ, Đài Loan sẽ mất đi cái Chính Danh để tuyên bố là một quốc gia độc lập.
  • Trong quốc gia Hoa Kỳ thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ luôn luôn tranh giành chữ Chính Danh bằng cách đạt được cho thành viên của đảng chức vụ Tổng Thống và đa số ghế Dân Biểu và Nghị Sĩ ở Hạ và Thượng Viện.

Như thế, hiển nhiên, Chính Danh luôn đi đôi với số đông, hay còn gọi là đa số, và thành ngữ có câu “Đa Số Thắng Thiểu Số” để chỉ nguyên tắc tự nhiên, bất thành văn, của đám đông, với điều kiện không bị đàn áp bởi độc tài và bạo lực. Thế cho nên Chính Danh luôn luôn đối đầu với Độc Tài, hay còn gọi là Bạo Quyền khi có kèm theo bạo lực. Trong phạm vi nhỏ hẹp như hội đoàn thì Chính Danh phải đối đầu với Mạo Danh, lợi dụng tên gọi Chính Danh để làm những chuyện sai trái, mang tiếng xấu cho Chính Danh.

Nhìn vào thực trạng của Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (Tổng Hội) thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam có 31 khóa chính. Một Tổng Hội 27 khóa dưới sự hướng dẫn của hai vị Cựu Chỉ Huy Trưởng vẫn còn phải đối đầu với một cái gọi là “Tổng Hội 5 khóa” dưới sự lèo lái của vài người có liên hệ và chức vụ với Tập Thể Chiến Sĩ, một hội đoàn tai tiếng đã khiến các vị khai sinh ra nó đều đã xa lìa và chối bỏ.

Riêng với các CSVSQ/TVBQGVN khóa 28, 29, 30 và 31 đã chứng kiến tận mắt sự chọn lựa của dân chúng Đà Lạt và các vùng phụ cận khi Trường VB di tản. Chính các anh đã giúp đỡ họ vì họ đã chọn lựa bên có Chính Nghĩa và Chính Danh. Những khóa đã tốt nghiệp trước đó, hiển nhiên đã nhìn thấy rõ là đồng bào chạy về phía nào. Lẽ dĩ nhiên là cũng có thể có người chạy về phía cộng sản, thế nhưng số người đó rất ít. Sự chọn lựa của chúng ta ngày nay cũng thế giữa 5 khóa và 27 khóa, thì hiển nhiên 27 khóa cùng với hai vị cựu Chỉ Huy Trưởng thì hiển nhiên là có Chính Danh.

Nếu đem con số 27 khóa so với 5 khóa thì đương nhiên 27 khóa phải là đa số, gần như tuyệt đối. Một điều đáng trách là vài thành viên của “Tổng Hội 5 khóa” vẫn mạo danh Tổng Hội để làm những điều sai trái, xấu xa như việc ủng hộ Trần Kiều Ngọc với chủ chương “Không chống cộng, chỉ chống cái ác”, và gần đây họp lại đứng sau lưng tung hô chúc tụng Hoàng Kiều, kẻ đã nhục mạ Quân Lực VNCH, khiến cho cộng đồng người Việt và giới truyền thông Việt Ngữ Hải Ngoại chê cười. Hai sự kiện trên cùng với rất nhiều hành động tệ hại của nhóm Mạo Danh trong hơn bốn năm qua đã làm phương hại đến Danh Dự của Trường Mẹ và của tất cả những CSVSQ và Sĩ Quan xuất thân từ ngôi trường đã một thời lừng danh ở Đông Nam Á. Đó là chưa nói đến việc làm ô danh những đồng môn đã Vị Quốc Vong Thân trong suốt hơn hai mươi năm chinh chiến chống chủ nghĩa cộng sản của đám cầm quyền miền Bắc đem xương máu của thanh niên Việt Nam đánh thuê cho cộng sản quốc tế Nga, Tàu.

Nơi đây, chúng tôi cũng xin có đôi lời để nói với đồng môn. Chúng ta đều là những người đã tình nguyện hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ quốc gia và dân tộc, dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và khẩu hiệu “Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm.” Kể từ ngày thành lập năm 1948 cho đến ngày phải tạm đóng cửa năm 1975, hơn 6,000 anh em của 31 khóa xuất thân từ Trường Mẹ, cũng như những khóa vẫn còn đang thụ huấn, đã hàng ngàn người ngã xuống vì lý tưởng và hàng ngàn người khác bị thương tật suốt đời. Chúng ta, những người còn sống sót sau cuộc chiến Quốc-cộng tang thương và đẫm máu, thì hãy dùng giây phút tĩnh tâm, suy nghĩ về tình đồng môn, về Danh Dự của người CSVSQ/TVBQGVN, về chính nghĩa quốc gia, và nhất là hai chữ Chính Danh của Tổng Hội dưới sự hướng dẫn của hai vị cựu Chỉ Huy Trưởng thân thương và đáng kính của chúng ta, cựu Đại Tá Đỗ Ngọc Nhận và cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi, những người đã cùng chúng ta tự hào “Một Thời Võ Bị, Một Đời Võ Bị. Một Trường Võ Bị Vẹn Toàn và Một Khối CSVSQ/TVBQGVN Không Chia Rẽ.”Đứng trước ngã rẽ của con đường, hay trước đội hình của hai hàng quân, một bên là 5 khóa và bên kia là 27 khóa, thì việc Chính Danh đã rõ ràng và sự lựa chọn vì thế cũng dễ dàng. Thành ngữ có câu “Thắng người thì dễ, thắng mình rất khó”, đồng thời châm ngôn của chúng ta là “Tự Thắng Để Chỉ Huy” đã nói lên ý chí và quyết tâm của một CSVSQ/TVBQGVN. Hãy Tự Thắng để vượt qua những khác biệt nhỏ bé, hãy chọn con đường chính nghĩa, một đơn vị Chính Danh của đa số đồng môn. Trường Mẹ, cũng như các bà Mẹ Việt Nam, luôn luôn mở rộng vòng tay nhân từ để đón những người con lạc lối trở về. Đồng môn, anh em cùng Trường Mẹ, lúc nào cũng tay bắt mặt mừng để cùng siết chặt tay nhau “Hướng Về Trường Mẹ”, cùng khôi phục lại Danh Dự và Truyền Thống của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

Chào Tự Thắng

Bùi Phạm Thành, K25

Saving Private Ryan (1998) | War Movies HD

Hội Võ Bị Bắc Cali Họp Khoáng Đại Ngày 6/10/2019

FlyerHopKhoangDai2019

ThuMoiHopKhoangDai-2019

 

Những Gian Lận Của Ilhan Omar—Anges

Chuyện gian lận của Ilhan Omar đã được trang mạng Powerline Blog công bố từ năm 2016, nhưng truyền thông dòng chính (TTDC) ém nhẹm từ đó cho đến nay. Riêng các chủ nhân của trang mạng Powerline Blog thì bị đại diện của Omar phê bình là những kẻ sợ Hồi giáo và cố chấp (xem tại đây).
Tuần vừa qua, vì 4 nữ quái DC làm lộng quá mức khiến TT Trump phải lên tiếng phê bình. Nhân dịp đó 1 phóng viên tại Tòa Bạch Ốc đã hỏi TT Trump về chuyện hôn nhân với em mình của Ilhan Omar, TT Trump đã trả lời là ông hy vọng có ai đó sẽ ngó tới chuyện này. Ngay sau đó, Tucker Carlson, talk show host trên FoxNews, đã đưa việc này của Omar lên chương trình của anh ta. Hơn 3 năm nay trang mạng Powerline Blog đã tường trình về việc gian lận của Omar, nhưng không được tiếng vang, nay nhờ Tucker Carlson mà cả nước và có thể cả thế giới biết đến chuyện gian lận của Ilhan Omar.
Phóng viên David Steinberg, sau 3 năm trời lần mò điều tra về nữ quái Dân biểu tiểu bang Minnesota, đã có viết ra bốn bài tường thuật về ả, tại đây (13/8 /2018), tại đây (23/10/2018), tại đây (30/10/2018) và tại đây (5/11/2018), để đưa ra những bằng chứng cho thấy Ilhan Omar bước vào một cuộc hôn nhân giả tạo với em trai mình vào năm 2009. Steinberg cũng vừa cho đăng bài thứ 5 nối kết những bằng chứng rời rạc trong cuộc điều tra đó lại để chứng minh lời cáo buộc Ilhan Omar lấy em mình và khai man không phải chỉ là vu cáo, xem tại đây.
Theo Steinberg, có bằng chứng đáng tin cậy là Ilhan Omar và gia đình cô đã đổi tên để nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ vào năm 1995, và có những cáo buộc cho thấy Ilhan Omar, từ đó trở đi cho đến nay, khi đã là một người trưởng thành, vẫn tiếp tục vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Những cáo buộc của Steinberg có thể được dùng để điều tra Omar về tám trường hợp khai man, gian lận di dân, gian lận hôn nhân, lên đến tám năm gian lận thuế của tiểu bang và liên bang, hai năm gian lận cho tiền vay dành cho sinh viên liên bang, và vi phạm luật cấm đa hôn.
Nếu được chứng minh tại tòa án hình sự, các cáo buộc chống lại Ilhan Omar có thể khiến Omar nhận lên tới 40 năm tù hoặc thậm chí bị trục xuất. Dưới đây là những bằng chứng có thể dễ dàng kiểm chứng để chứng thực những thông tin trong đó:
Năm 1995, Ilhan tới Hoa Kỳ với tư cách một thành viên gian lận trong gia đình Omar. Gia đình Omar không phải thật sự là gia đình của Ilhan. Gia đình Omar có không liên hệ gì với Ilhan, nhưng đã được Hoa Kỳ cho phép ty nạn. Họ Omar cho phép Ilhan, chị gái ruột Sahra và cha ruột Nur Said sử dụng tên giả để xin ty nạn với tư cách là thành viên của gia đình Omar.
Gia đình chính thức của Ilhan bị tách rời vào thời điểm này. Ba người trên đã được nhận cho ty nạn tại Hoa Kỳ, trong khi ba người khác, sử dụng tên thật của họ, đã được nhận cho ty nạn tại Vương quốc Anh.
Tên của Ilhan Abdullahi Omar, trước khi xin ty nạn, là Ilhan Nur Said Elmi. Tên thật của cha Ilhan là Nur Said Elmi Mohamed. Tên thật của em gái là Sahra Nur Said Elmi. Ba anh chị em khác của Ilhan đã được Vương quốc Anh cấp ty nạn là Leila Nur Said Elmi, Mohamed Nur Said Elmi và Ahmed Nur Said Elmi.
(Những bằng cớ chứng minh 6 người mang họ Nur Said Elmi có liên hệ với nhau được trình bày rất rõ ràng trên trang mạng Powerlineblog.com trên trang này)
Ilhan và Ahmed Nur Said Elmi kết hôn hợp pháp vào năm 2009, có lẽ để được hưởng lợi theo quy chế bảo lãnh qua diện hôn nhân lừa đảo. Họ không ly hôn hợp pháp cho đến năm 2017.
Năm 2017 vài tháng sau khi chuyện Omar sống với người đàn ông không phải người chồng trên giấy tờ bị phát giác và công bố trên mặt báo, Omar đã lặng lẽ nộp hồ sơ xin ly hôn với lý do không thể liên lạc được chồng mình là Ahmed Nur Said Elmi.
Trong giấy tờ ly hôn ký năm 2017, Ilhan khai là không gặp mặt chồng kể từ tháng 6 năm 2011, địa chỉ cuối cùng của chồng là London và hiện tại không biết chồng mình hoặc bất cứ người thân của g/đ chồng mình cư ngụ nơi nào để liên lạc.
a-copy-2
  Courtdoc2
Nhưng phóng viên Steinberg đã lấy ra từ Instagram account của Ilhan 2 tấm hình cho thấy Ilhan chụp chung với Ahmed Elmi vào năm 2015 ở London. (Tin lấy từ https://alphanewsmn.com/brother-ilhan-omar-married-send-email/)
IlhanElmi1
IlhanElmi2
Theo lời Ilhan công bố, Ilhan cưới Ahmed Hirsi (người đàn ông đã có 3 con với Ilhan) vào năm 2002 trong buổi lễ theo phong tục Hồi giáo. Nhưng 2 người đồng ý ly dị năm 2008 cũng theo phong tục Hồi giáo. Qua năm 2009 thì Omar lấy Ahmed N. Elmi (dựa trên giấy hôn thú của 2 người thì hôn lễ được cử hành bởi được mục sư Kitô giáo). Qua năm 2011 Omar và Elmi ly dị theo phong tục Hồi giáo. Cũng năm đó Ilhan và Ahmed Hirsi trở lại với nhau.
Ngày 11 tháng 6 năm 2012 , Ilhan cho ra đời đứa con mang họ Hirsi (theo giấy ly hôn, hình bên dưới) và 1 ngày sau đó trên Instagram của Ahmed Elmi có post tấm hình Ahmed Elmi ẵm bé gái và gọi là nó “cháu gái” (xem hình bên dưới). Cho thấy Ahmed Elmi xem Ilhan Omar là chị nên gọi con của Ilhan là cháu gái.
Ilhan_DivorcePaper2
ElmiNieces

Đến năm 2017, Ilhan chính thức ly dị Ahmed Elmi trên giấy tờ. Và năm 2018 Ilhan và Ahmed Hirsi chính thức làm hôn thú. Nhưng trên những tài liệu công khai cho thấy Hirsi và Ilhan sống chung trong một ngôi nhà trong khu phố Cedar Riverside của thành phố Minneapolis vào năm 2009, năm mà Elmi và Omar kết hôn, và 2 năm trước khi Omar tuyên bố cô đã hòa giải với Hirsi.
Thêm nữa, sau khi Omar bị điều tra và bị phạt bởi một khiếu nại được đệ trình vào năm 2018 với lời cáo buộc Omar đã vi phạm tài chính dành cho vận động tranh cử, thì các viên chức tài chính của vận đông tranh cử tiểu bang Minnesota đã tiết lộ rằng Omar và Hirsi đã cùng nhau nộp thuế dưới danh nghĩa vợ chồng (jointly married) vào năm 2014 và 2015, 2, 3 năm trước khi Omar và Elmi ly hôn hợp pháp. Luật liên bang và tiểu bang Minnesota đều tuyệt đối cấm nộp thuế chung với người không phải là vợ hay chồng hợp pháp.
Với những bằng chứng Powerlineblog thu thập, chuyện gian lận của Ilhan Omar đáng được chính quyền ngó đến và điều tra. Không có lửa thì làm sao có khói. Có rất nhiều khói trong chuyện này, nhiều hơn rất nhiều chuyện TT Trump thông đồng với Nga để đắc cử. Nhưng những chuyện gian lận của người bên đảng DC như vầy, tại sao bọn TTDC không chịu ngó tới và đảng DC lại làm lơ, chỉ muốn ém nhẹm cho qua chuyện?
Hỏi tức là trả lời!!!
Anges

Phân Ưu Cùng Cựu Đại Tá Vũ Quang Chiêm K4 Võ Bị

PU-PN-OngVuQuangChiemK4-1

24891

Bông Hồng Cài Áo—Như Hương & Hiếu Thuận K30/1

 

Picnic Mùa Hè 2019—Hội Võ Bị Bắc Cali

Hôm qua—Chủ Nhật 4 tháng 8, 2019, tại Hellyer County Park, San José—khoảng hơn 130 CSVSQ, thân hữu và gia đình đã tham dự Picnic Hè 2019 do Hội Võ Bị Bắc Cali tổ chức. Buổi picnic thân mật này còn có sự tham dự của 1 số CSVSQ và phu nhân đến từ miền nam Cali như: Hoàng Đình Khuê K16, Tôn Thất Lăng K16, Huỳnh Công Kỉnh K25…; đến từ Sacramento như Nguyễn Văn Mọi K27, Phạm Thanh Minh K27…

Picnic mùa Hè được xem là một trong những sinh hoạt truyền thống, thường niên của Hội Võ Bị Bắc Cali. Mỗi năm đến hè, Ban Chấp Hành Hội đều tổ chức một buổi sinh hoạt ngoài trời để các hội viên, gia đình và thân hữu có dịp gặp gỡ, hàn huyên, giải trí… Đây cũng là cơ hội để các TTNĐH & thế hệ hậu duệ Võ Bị kết bạn, vui chơi trước khi bắt đầu niên học mới. Những buổi picnic hè thường có sự hiện diện của cựu Giáo Sư VHV Lê Đình Cai và phu nhân, năm nay cũng không ngoại lệ.

Khu Buena Vista có 2 lò nướng barbecue dưới vòm cao, mái thoáng và nhiều tàn cây rợp bóng. Khu vực picnic tọa lạc bên cạnh hồ Cottonwood nên ít nhiều được thừa hưởng những cơn gió mùa hè mát mẻ. Trời rực nắng, nhưng nhiệt độ tại đây vẫn tương đối dễ chịu—60°F vào buổi sáng và lên cao nhất là trên 80°F vào lúc trưa-chiều.

Từ 8 giờ sáng, các thành viên Ban Tổ Chức và Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên đã có mặt để căng biểu ngữ, dựng cờ, sắp xếp dụng cụ âm thanh, vận chuyển thực phẩm, chuẩn bị lò BBQ và bày biện bàn ghế, thức ăn, thức uống. CSVSQ Lê Thi K29 và phu nhân là 2 trong số những người đến sớm nhất. Vào lúc 9 giờ, nước trà nóng, bánh ngọt và cà phê sáng đều sẵn sàng cho những người muốn dùng điểm tâm.

IMG_20190804_093115a

Một trong những quang cảnh chuẩn bị cho buổi picnic

Bàn tiếp tân được sắp xếp tại lối vào từ parking lot, để tiếp đón và chuẩn bị điền name badges cho khách tham dự. Mỗi tham dự viên đều được Ban Tổ Chức mời nhận 1 vé số để rút thăm trúng giải. Nhiều người chưa kịp ghi danh, cuối cùng cũng đã đến được vào trước giờ khai mạc, nâng tổng số người tham dự vượt qua mức dự đoán ban đầu.

Một tấm biểu ngữ với hàng chữ xanh “Chào Mừng Quan Khách” nổi bật trên nền vàng đánh dấu khu vực, đồng thời hướng dẫn người tham dự đến nơi picnic.

Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ trưa với nghi thức chào cờ & mặc niệm. Tiếp theo, CSVSQ Nguyễn Văn Được K31, Hội Trưởng thay mặt cho Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng đến toàn thể khách tham dự. CSVSQ Nguyễn Thanh Lương K24—cựu Hội Trưởng giúp điều hợp chương trình. CSVSQ Hoàng Đình Khuê K16—Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 22, đại diện cho các vị khách đến từ miền nam Cali, cám ơn tấm lòng hiếu khách và sự quý mến thân tình của Hội Võ Bị Bắc Cali. Ông nói lên ước muốn sớm có ngày hiệp nhất của đại Gia Đình Võ Bị. Cũng nhân dịp này, ông ngỏ ý mong mỏi sự giúp đỡ tận tình của từng người đối với trọng trách tổ chức Đại Hội 22 tại miền nam Cali vào năm 2020. Phần phát biểu của ông đã được mọi người nhiệt liệt tán thưởng.

IMG_20190804_111001a

CSVSQ Hoàng Đình Khuê K16—Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 22 phát biểu trong buổi picnic

BCH Hội cũng dành vài phút nhằm cám ơn và tuyên dương chị Đoàn Trưởng Nguyễn Kim Oanh K30/1 và Đoàn PNLV; cám ơn và tuyên dương CSVSQ Nguyễn Đức Quyền K28, CSVSQ Lê Thi K29 về những nỗ lực và thành tích đã cống hiến cho Hội Võ Bị Bắc Cali trong suốt thời gian vừa qua.

Đặc biệt, trong buổi picnic, người ta thấy có sự hiện diện của 2 vị cựu Đại Tá: Lê Kim Ngô K4 Võ Bị (Cục Công Binh) và Nguyễn Tử Khanh K1 Thủ Đức (Cục Quân Vận.) Niên tuế của 2 vị đều đã ngoài 90, phải dùng wheelchair và lần từng bước đến với buổi picnic. Cả 2 vị đều cười vui và đều thích ngồi tại bàn phía bên ngoài—có tàn cây che mát—hơn là ngồi trong nhà vòm, gần lò BBQ và gần speakers.

IMG_20190804_111607

Cựu Đại Tá Nguyễn Tử Khanh K1-TĐ (bên trái) và cựu Đại Tá Lê Kim Ngô K4-VB (bên phải)

Chương trình karaoke với giọng ca sống động của chị Ngô Đức Giang K25/1, CSVSQ Nguyễn Văn Được K31, đôi song ca CSVSQ Lê Thi K29 và phu nhân, của các anh chị em TTNĐH: Cao Trang K16/2, Jenny Quan K6/2… đã giúp vui văn nghệ. Tiết mục xổ số do Chị Trương Vân Lan K27/1 điều hợp tạo thêm không khí hào hứng, sôi nổi kéo dài cho đến giờ chót.

Lò nướng BBQ do các CSVSQ Trần Trọng Lợi K30, Trần Trung Tín K31, Phạm Văn Pho K31, v.v. phụ trách sẵn sàng cung cấp bữa ăn ngon miệng từ lúc 11 giờ 30 trưa.

IMG_20190804_114356a

Quang cảnh bên trong nhà vòm

IMG_20190804_115259a

Quang cảnh bên ngoài nhà vòm

Thực đơn do quý chị PNLV đảm trách gồm có: thịt bò & tôm nướng BBQ, gà trộn hành tây & rau răm, salad, chả giò, mì xào tôm, mì xào đậu hũ & nấm, xôi dừa, xôi vò, chả chiên, súp đậu hũ non & nấm, chè đậu xanh, bánh da lợn, dưa hấu, nho… và beers lạnh. Được biết, quý chị Nguyễn Văn Chấn K9/1, Phan Văn Hiệp K17/1, Hồ Ngọc Hiệp K25/1, Trần Ngọc Anh K30/1, v.v. đã phải chắt chiu chuẩn bị từ nhiều tháng trước sao cho thực đơn phong phú, ngon miệng mà vẫn tiết kiệm được ngân quỹ.

IMG_9217a

Quang cảnh dọn dẹp trước lúc ra về

Sống trong thời đại của twitter, facebook, instagram; ngoài vô số hình ảnh mà các tham dự viên tự chụp bằng smart phone, nhiều hình ảnh khác cũng được ghi lại qua ống kính của một số “nhiếp ảnh gia Võ Bị.” (Albums đính kèm)

IMG_20190804_131924a

Niên Trưởng Lê Kim Ngô K4 gởi lời chào tạm biệt

“Các anh thấy đó. Chúng tôi không còn đi đứng dễ dàng được nữa. Trước đây không biết nên không đi. Bây giờ đã biết và còn đi được thì cứ đi… trước khi quá trễ,” CSVSQ Lê Kim Ngô cười vui, cho biết cảm tưởng trước lúc ra về.

Buổi picnic hè kết thúc lúc 3 giờ chiều trong không khí vui tươi, thân mật.

Nguyễn Gia Thiếu K30 tường thuật


Photos by Bùi Thắng K12/2: mời click lên hình để xem album48464862012_0ce927d092_k


Photos by Hồ Ngọc Hiệp K25: mời click lên hình để xem album48464981966_5495121bfd_o


Photos by Nguyễn Phú Hữu K20: mời click lên hình để xem album48466625126_bc3a75e3a2_a


Photos by Vũ Thế Khanh K20: mời click lên hình để xem albumIMG_9081b


Video by Thanh Nhàn K20/1: mời click lên hình để xem video48466952941_eda8526ccc_k