Trang chủ » Việt Nam Cộng Hoà » Quê Hương và Tổ Quốc » Từ Thủ Thiêm tới Nam Quan—Hải Triều

Từ Thủ Thiêm tới Nam Quan—Hải Triều

Thư viện

MỤC LỤC

Nam Quan đã mất, lệ tràn Thủ Thiêm

Mưa hay lệ đổ bên thềm

Cửa nhà tan nát không kềm lệ sa!

Đời dân không cửa không nhà

Đời đảng ngôi báu gọi là quang vinh

Giải phóng hóa ra cực hình

Bóng ma cách mạng thất kinh cõi người!

Thành Hồ liệm tắt tiếng cười

Thủ Thiêm tan tác đất trời hận căm

Đảng hồ ngự trị trăm năm

Ba miền Nam Bắc âm thầm ngục đen!

Hải Triều–Lê Khắc Anh Hào

Quốc Kỳ

%d người thích bài này: