Trang chủ » Việt Nam Cộng Hoà » Quê Hương và Tổ Quốc » Hồi Trống Tự Do — Lê Hoàng Trúc

Hồi Trống Tự Do — Lê Hoàng Trúc

Thư viện

MỤC LỤC

Hồi Trống Tự Do

Gia tài của Mẹ ai đã bán đi?
Gia tài của Mẹ còn lại những gì?
Hoàng Trường Sa nay sẽ về đâu?
Rừng Trường Sơn nay có còn không?
Bốn mươi năm nhìn thấy những gì?
Một chính quyền kết cấu lừa dân
Vùng lên, vùng lên…

Hỡi triệu con tim, xiết chặt vòng tay
Mỗi người dân một dáng anh hùng
Đánh quân Tàu ra khỏi biển Đông
Vùng lên, vùng lên…

Quét sạch tham ô, đốt sạch mưu mô
Thương dân nghèo chỉ còn xương khô
Gia tài của Mẹ ai đã bán đi?
Gia tài của Mẹ ai đã bán dần?
Vạn hờn căm trong mắt Mẹ Cha
Vạn ngày qua đau xót lời thơ
Vùng lên, vùng lên…

Hỡi đồng bào ơi dành lấy chính quyền
Xây một nền Dân Chủ Tự Do
Vùng lên, vùng lên…

Sức mạnh toàn dân đập gẫy gông xiềng
Tiếng chân người, tiến bước cùng rền vang

*****

Gia tài của Mẹ ai đã bán đi?
Gia tài của Mẹ ai đã bán dần?
Vạn hờn căm trong mắt Mẹ Cha
Vạn ngày qua đau xót lời thơ
Vùng lên, vùng lên…

Hỡi đồng bào ơi dành lấy chính quyền
Xây một nền Dân Chủ Tự Do
Vùng lên, vùng lên…

Sức mạnh toàn dân đập gẫy gông xiềng
Tiếng chân người, tiến bước cùng rền vang…

                                                                       Lê Hoàng Trúc

Quốc Kỳ

%d người thích bài này: