Trang chủ » Việt Nam Cộng Hoà » Quê Hương và Tổ Quốc » Mời ký tên ủng hộ chiến dịch “Tự Do — Dân Chủ — Nhân Quyền cho Việt Nam 2015”

Mời ký tên ủng hộ chiến dịch “Tự Do — Dân Chủ — Nhân Quyền cho Việt Nam 2015”

Thư viện

MỤC LỤC

Mời quý vị ký tên ủng hộ chiến dịch “Tự Do — Dân Chủ — Nhân Quyền cho Việt Nam 2015”.

Quý vị có thể tiếp tay bằng cách chuyển tiếp qua email, đưa lên các diễn đàn, blog, website khác hoặc đăng lại trên Facebook của mình.
CaptureXin click lên hình ở trên, hoặc vào website “nhanquyen2015.net“, hoặc click vào link sau đây:
https://www.change.org/p/the-people-s-human-rights-campaign-for-2015

Chúng ta cùng tiếp tay với đồng bào trong nước qua chiến dịch lớn lần này. Hy vọng sự đồng tâm hiệp lực, cùng với tấm lòng yêu mến quê hương và đồng bào, chúng ta sẽ đem lại sự thay đổi cần thiết cho đất nước.

Đã 40 năm rồi còn gì?

Quốc Kỳ

%d người thích bài này: