Trang chủ » Hội Võ Bị Bắc Cali » Ký tên phản đối thành phố Riverside kết nghĩa với thành phố Cần Thơ

Ký tên phản đối thành phố Riverside kết nghĩa với thành phố Cần Thơ

Thư viện

MỤC LỤC

Mời click vào đây để ký tên — Nhứt là quý vị cư dân của thành phố Riverside

 

Ký tên phản đối thành phố Riverside kết nghĩa với Cần Thơ

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

Ngày 2 tháng 2, 2015

Kính gửi:

Ông Thị Trưởng Rusty Bailey

Quý Vị Nghị Viên, Thành Phố Riverside, California: Mike Garner; Andy Melendrez; Mike Soubirous; Paul Davis; Chris Mac Arthur; Jim Perry; Steve Adams..

V/v: Thành phố Riverside kết nghĩa với thành phố Cần Thơ Việt Nam

Thưa Quý Vị,

Tôi kính gửi đến quý vị Thư Phản Đối này liên quan đến việc thành phố Riverside kết nghĩa với thành phố Cần thơ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014. Chúng tôi rất thông cảm khi quý vị tìm cách thiết lập quan hệ thân thiết với các thành phố trên thế giới nhằm tạo phúc lợi cho người dân tại đây.

Tuy nhiên, thành phố Cẩn Thơ cũng như những thành phố khác tại Việt Nam hiện nay trực thuộc chính quyền cộng sản Việt Nam, được kiểm soát bởi đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội là một trong những chính quyền vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất thế giới theo các phúc trình về nhân quyền mới đây của Bộ Ngoại Giao Hoa  Kỳ, Hội Ân Xá Quốc Tế, Cơ Quan Theo Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch, tổ chức Freedom House và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế khác.

Do đó, kết nghĩa với thành phố Cần Thơ có nghĩa là quý vị kết nghĩa và ủng hộ chính quyền độc tài toàn trị tại Việt Nam để tiếp tục đàn áp 90 triệu người dân Việt Nam. Ngoài ra, sự kết nghĩa này hoàn toàn đối ngược với ước vọng của trên 3 triệu người Việt từng là nạn nhân của chế độ cộng sản tại Việt Nam. Họ đã phải rời bỏ Việt Nam đi tìm tự do vì không thể sống dưới chế độ độc tài này. Theo cuộc điều tra dân số gần đây, có khoảng 1 triệu người Mỹ gốc Việt sống tại Hoa Kỳ, nhất là vùng Orange County, Riverside, Los Angeles và các vùng lân cận với thành phố Riverside.

Vì lý do trên, chúng tôi trân trọng thỉnh cầu quý vị cứu xét lại việc kết nghĩa với bất cứ thành phố nào tại Việt Nam trong lúc vẫn còn chế độ cộng sản độc tài như hiện nay.

Trân trọng,

 

LETTER OF PROTEST

Feb 2nd, 2015

Honorable ​​ Rusty Bailey

Mayor of City of Riverside, California.

C/c City Council Commissioners: Mike Garner; Andy Melendrez; Mike Soubirous; Paul Davis; Chris Mac Arthur; Jim Perry; Steve Adams.

Dear Mr. Mayor and Council Members:

​I am writing this Letter of Protest regarding the Sister City relationship with City of Can Tho in Vietnam. We understand that the City of Riverside has to get friendly relationship with other cities in the world for enriching benefits of the City and its citizens.

However, the City of Can Tho is belonging to and under control of the Vietnamese Communist Party. As you know, Vietnamese government is one of the worst human rights violators in the world according to recent reports on human rights from U.S. State Department, Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House and others.

Supporting and holding friendship with the City of Can Tho of Vietnam means you are supporting the totalitarian regime in Vietnam to continue suppressing 90 millions of Vietnamese citizens. Also, this action will oppose to the will of more than 3 million  Vietnamese  who escaped Vietnam for seeking freedom. According recent census, there are about 1 million Vietnamese living in California, especially in Orange, Riverside, Los Angeles Counties and vicinity.

Therefore, we would like to urge you to review the “friendship” relationship with any city in Vietnam at this time.

Yours Sincerely,

Mời click vào đây để ký tên (và paste bản Anh ngữ vào khung Comments or Questions)

Please click here to sign (and paste English version into the Comments or Questions box)

Quốc Kỳ

%d người thích bài này: