Trang chủ » Hội Võ Bị Bắc Cali » Viết Từ Tháng Tư—Trạch Gầm

Viết Từ Tháng Tư—Trạch Gầm

Thư viện

MỤC LỤC

trachgam3


Đoạn đường Anh đi giờ thì đã gãy
Gãy cả tâm tư… giờ gãy cuộc đời
Thân gió cát. Ước mơ được nhìn thấy…
Ngày Quê Hương… giờ tro bụi ngậm ngùi.

Chia xương máu không bằng chia nước mắt
Ngày tháng tư ôm nhau khóc ngập trời
Thân chinh chiến không vùi nơi gió cát
Lại cắm đầu trong uất hận tả tơi.

Mình còn sống bao anh em đã mất
Bàn rượu cô đơn khắc kín lời thề
Còn hơi thở là còn ngày góp mặt
Đời tha phương… nào bạc trắng nhiêu khê.

Chuyện thường thôi… Đâu có lời vĩnh biệt
Chiến trường đau chả thấm với hồn đau
Mỗi ngày một tháng tư. Buồn chất ngất…
Dấu giày xưa vẫn gởi lại ngày sau.

Gác đốm lửa giữa đêm tàn tăm tối
Canh niềm đau để… nhớ đủ niềm đau.

Trạch Gầm

Quốc Kỳ

%d người thích bài này: