Daily Archives: Tháng Mười 17, 2021

Thứ Bẩy 23 Tháng 10, 2021—Lễ Cắt Băng Khánh Thành Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ Tại San Jose

Xin vui lòng quét mã ghi danh ở trên để nhận tickets (miễn phí) hoặc tìm hiểu thêm—ghi danh tham dự và nhận tickets tại đây: Vietnamese American Service Center—Ribbon Cutting Celebration